STORE

Store


STORE – Pelastustoiminnan tietojärjestelmä

STORE on pelastuslaitoksille suunnattu, kattava pelastustoiminnan hallinnan työkalu. Se on suunniteltu ja toteutettu käytännön tarpeiden mukaan ja järjestelmän käyttäjinä toimivat pelastuslaitosten ja palokuntien henkilöstö.

Järjestelmän tarkoituksena on hallita henkilöresurssien käyttöä, automatisoida suoritteita koskeva tiedon keruu ja koneellistaa hyväksyntä- ja maksatusprosessi. Tämän lisäksi STOREn avulla saadaan tietoa kustannusten hallintaa varten sekä tietoa pelastuslaitoksen tehokkuuden kehittämiseksi.

STORE integroidaan kaupungin henkilöstö- ja palkanmaksujärjestelmiin

STORE integroidaan kaupungin henkilöstöjärjestelmään, jota kautta järjestelmään päivittyy henkilötiedot ja palvelussuhteet ajantasaisina. Palvelussuhteiden perusteella järjestelmässä suunnitellaan työajat ja työvuorot, joista voidaan automaattisesti luoda työaikailmoitukset.

STOREen kirjataan myös kaikki tapahtumat ja niihin osallistuneet henkilöt, jolloin järjestelmä pystyy muodostamaan tapahtumien ja työaikailmoitusten perusteella palkka-aineiston joka siirretään sähköisenä kaupungin palkanmaksujärjestelmään. STORE  seuraa myös henkilöstön tasoittumisjaksoja, terveystarkastuksia ja pätevyyksiä.

store_kaavio

Järjestelmän tärkeimpiin toimintoihin kuuluu työajansuunnittelu, työvuorojen suunnitelu, tapahtumien kirjaus, työaikailmoitukset ja palkka-aineiston muodostaminen. Näiden lisäksi STOREsta löytyy työkalut monipuoliselle raportoinnille ja palolaitoksen sisäisten tehtävien ja viestinnän kirjaukseen.

Etelä-Karjalan Pelastuslaitoksella STORE on ollut käytössä vuodesta 2006

STOREn pääkäyttäjä, Etelä-Karjalan Pelastuslaitoksen palomestari Sampsa Lintunen, on ollut STOREn suunnittelussa tiiviisti mukana sen alkukehitysvaiheesta lähtien. STOREn käyttöönotto on tuonut Etelä-Karjalan Pelastuslaitokselle konkreettisia hyötyjä.

Lintunen

”Miehityssuunnittelun käyttöönoton myötä mm. miehistövajauksista johtuvat ylityökustannukset putosivat meillä n. 100 000 eurosta 10 000 euroon vuodessa” Sampsa kertoo. ”Vapaaehtoisten ja vakinaisten palkanmaksun automatisoinnin myötä käsittelyprosessissa ei tarvita toimistohenkilökuntaa enää lainkaan. Tästä syntyy suoraa säästöä 1 henkilötyövuoden verran. Saimme myös huojennusta kaupungin taloushallinnon maksuihin, sillä sielläkään pelastuslaitoksen palkat eivät vaadi enää käsityötä”.

Tapahtumista ja työaikailmoituksista muodostettavat palkka-aineistot luovat mittavimmat säästöt. Palkanlaskennan automatisoinnin myötä myös virheet ja niiden selvittelyyn kuluvan työn määrä on vähentynyt merkittävästi. ”Lisäksi meidän oli ylipäätään mahdollista luoda kirjauksille tarkistusprotokolla, jossa tosiasiallisesti tarkastetaan tehdyt suoritteet, ei vain tunteja ylimalkaisesti” hän jatkaa.

STOREn avulla pelastuslaitokset pystyvät helposti seurata myös henkilöstön pakollisten harjoitusten suorituksia ja pätevyyksiä. ”Pätevyyksien ja harjoitusten seuranta on elintärkeää pelastuslaitoksen toimintakyvyn ja henkilöstön työturvallisuuden kannalta. Nyt voimme seurata näitä yksittäisen työvuoron tasolla kuin alueellisestikin”.

Selainkäyttöinen pilvipalvelu

Selainkäyttöisenä pilvipalveluna toimiva STORE integroidaan saumattomasti kaupungin järjestelmiin ja se voidaan ottaa käyttöön myös sopimuspalokunnissa, jotka eivät ole kaupungin tietoverkossa. Kaupungin IT-osastoa STORE ei kuormita käytännössä lainkaan, vaikka yleensä pelastuslaitosten erityisjärjestelmien asennus-, ylläpito- ja päivitystyöt aiheuttavat paljon ylimääräistä työtä ja päänvaivaa.

”Myös STOREn lisenssointimalli sopii meille hyvin, koska se ei pohjaudu yksittäisten käyttäjien tai päätelaitteiden lukumäärään. Siten järjestelmä on kaikkien niiden käytettävissä, jotka sitä vähänkään tarvitsevat” Sampsa kertoo.

Haluatko lisätietoa STORE-järjestelmästä? Ota yhteyttä!

Tilaa uutiskirjeemme syöttämällä sähköpostiosoite alla olevaan kenttään ja klikkaa ”Tilaa”.

[contact-form-7 404 "Not Found"]