Invoice PRO automatisoi ostolaskujen käsittelyn


Invoice PRO on pilvipalvelu, joka automatisoi ostolaskujen käsittelyn.

Ostolaskujen tavanomaisella sähköisellä käsittelyllä ja kierrätyksellä saavutetaan kustannussäästöjä jo suhteellisen pienillä laskumäärillä. Sähköisen käsittelyn avulla prosessi nopeutuu ja virheet vähenevät. Säästöjä voidaan kasvattaa edelleen automatisoimalla laskujen käsittely. Tämä on huomattavasti vaativampi prosessi kuin tavanomainen kierrätys, mutta oikein toteutettuna säästöt ovat merkittävät ja kasvavat laskuvolyymin kasvaessa. Myös paperilaskut voidaan ottaa automatisoinnin piiriin tulkkaamalla ne sähköiseen muotoon skannauksen yhteydessä. Ostolaskujen käsittelyssä voidaan päästä 75-90% automaatiotasoon. Lue lisää

Case: Pörssiyhtiön verkkokaupan yrityslaskutus


Pörssiyhtiö halusi kevyen ratkaisun, jonka avulla yrityslaskutus pystyttäisiin ulkoistamaan. Asiakkaan ja tilitoimiston järjestelmien välille toteutettiin integraatioväylä joka siirtää yrityssopimukset tilitoimiston keskusjärjestelmään. Laskut luodaan automaattisesti sopimusten perusteella ja lähetetään yritysasiakkaille heidän toivomassaan muodossa.

Lue lisää